Kontrola obecności dzieci w przedszkolu

Nowoczesne przedszkole to takie, które do zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz prowadzeniem ewidencji podchodzi z nastawieniem na wykorzystanie najnowszych technologii i dostępnych rozwiązań technicznych. W ostatnim czasie zmiany ustawowe w sposobie rozliczenia korzystania przez dzieci z zajęć w placówkach przedszkolnych rodzi konieczność rejestracji obecności. Ustawa nakłada na samorządy obowiązek wprowadzenia do dnia 31 sierpnia 2011 obowiązek ustalenia zasad i kryteriów rozliczania czasu pobytu dzieci, ponad 5 podstawowych nieodpłatnych godzin zajęć.  Systemy kontroli obecności i czasu pracy mają bardzo szerokie zastosowanie również jako systemy kontroli czasu pobytu dzieci w przedszkolu, za pomocą których można prowadzić kartę pobytu dzieci oraz ich godzinowy rozkład w miesiącu. W ofercie firmy Alarm-Tech znajdują się nowoczesne rozwiązania RCP firmy Roger, które pozwolą w pełni zrealizować zakres wymogów w przedmiocie ewidencji obecności dzieci, ale również rejestracji czasu pracy lub nawet pełnej kontroli i rejestracji wejść i wyjść osób na terenie placówki.

System rejestracji pobytu dzieci w przedszkolach

Podstawową funkcją systemu kontrolującego czas pobytu dziecka w przedszkolu jest prowadzenie ewidencji wejść i wyjść dziecka w każdym dniu jego obecności oraz realizowanie na podstawie takiej listy ewidencji, rozliczenia oraz innych zadań jakie postawi przed takim systemem placówka. System kontroli oparty jest na rozwiązaniach klasy RCP (Rejestracja Czasu Pracy), które zawierają czytniki zbliżeniowe kart magnetycznych za pomocą, których jest identyfikowane dziecko lub inna osoba upoważniona do wstępu na teren placówki oraz mająca swój wpis w systemie rejestrującym czas pobytu. Czytniki oraz karty, komunikują się z oprogramowaniem rejestrującym sygnały oraz pełną informację na temat zdarzeń – bazując na propozycjach firmy Roger proponujemy wykorzystanie do tego celu oprogramowania rejestrującego czas pobytu RCP Master.

System rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu

Dla przedszkola wdrożenie oprogramowania oraz systemu urządzeń do rejestracji czasu i pobytu, może dostarczyć dodatkowe możliwości kontroli czasu pracy wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych w placówce. Dzięki możliwości zdefiniowania w czytnikach kart zbliżeniowych RCP kilku stref jeden system dostarczy kompleksowe rozwiązanie do kontroli pracowników. Każda osoba powinna w takim przypadku posiadać kartę dostępu lub inny magnetyczny identyfikator zbliżeniowy, który pozwoli na jego identyfikację  w systemie. Ze strony przedszkola to krok w kierunku prowadzenia kompletnej ewidencji pracy w jednym systemie elektronicznym, który dodatkowo może być zintegrowany z innymi tego typu, które realizują rozliczenie obecności pracowników placówki.

Przykładowy zestaw do rejestracji  obecności RPC Roger:

Czytnik kart zbliżeniowych Roger Wewnętrzny kontroler dostępu PR602LCD-I

Kontroler PR602LCD-I marki Roger to urządzenie z wbudowanym czytnikiem kart
bezstykowych, oraz z silikonową klawiaturą i czterolinijkowym wyświetlaczem LCD. Pozwala w prosty sposób prowadzić rejestrację czasu pobytu, i dokonywać jego zapisu w programie komputerowym.

karta zliżeniowa PVC Karty zbliżeniowe PVC

Karta wykonana z tworzywa PVC w rozmiarze ISO z możliwością wykonania nadruku zarówno zdjęć jak i tekstu przy użyciu dedykowanej drukarki zgodnej z formatem PVC. Należy każdego rodzica wyposażyć w taką kartę.

Program RCP Master Oprogramowanie rejestrujące czas pobytu

Sercem całego systemu kontrolującego przedszkolaków oraz inne grupy osób mających prawo wstępu na teren przedszkola jest oprogramowanie, które pozwala na zapis w formie elektronicznej wszystkie zbliżenia karty do czytnika, a ponadto konfigurację dowolnych systemów opartych na grupach dostępu oraz identyfikatorach.

Monitoring wizyjny – podgląd na żywo z przedszkola online

podgląd z kamer w przedszkolu

Foto: http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834853/

Dodatkową możliwością dostępną dla placówek przedszkolnych są systemy kamer ukazujących obraz z wybranych miejsc na żywo, dostępny za pośrednictwem internetu. Kamery i transmisja online mogą podnieść w dużym stopniu poziom zaufania i przyjazności przedszkola oraz stanowić krok w kierunku oczekiwań rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad tym co dzieje się z ich pociechami podczas gdy zajmują się nimi wychowawcy. Oczywiście dostęp do obrazu za kamer byłby dostępny tylko po wcześniejszej autoryzacji, czyli podaniu prawidłowego identyfikatora rodzica oraz hasła dostępu ustalonego w porozumieniu z placówką. Nowoczesne kamery megapikselowe IP, dostępne w ofercie firmy Alarm-Tech Kraków, zapewniają możliwość przesłania kolorowego obrazu wysokiej jakości za pośrednictwem łącza internetowego o standardowych dostępnych w większości przypadków parametrach. W razie potrzeby pracownicy naszego działu handlowego oraz pracownicy działu wsparcia technicznego służą pomocą w doborze odpowiednich parametrów oraz ustaleniu zakresu koniecznych czynności po stronie placówki aby wdrożyć system monitoringu IP na jej terenie.

Systemy kontroli dostępu i RCP

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy to jeden z ważniejszych obszarów działalności firmy Alarm-Tech Kraków, która od wielu już lat dostarcza rozwiązania z zakresu kontroli i rejestracji dostępu bazując na produktach i technologii pochodzących od najlepszych producentów. Firma bazując na zgromadzonym doświadczeniu dzieli się wiedzą i wypracowanymi standardami w zakresie obsługi i konfiguracji systemów opartych o czytniki i transpondery dostępne w ofercie sklepu internetowego. Wszystko to składa się na stale rozwijaną pomoc i wsparcie techniczne dla  instalatorów i firm, które pragną stosować oferowane rozwiązania. Poznaj najważniejsze uzasadnienia do stosowania systemów RCP oraz automatycznej kontroli dostępu oraz dostępne możliwości ich realizacji.

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu powstają z konieczności wdrażania procedur wydzielania i kontroli dostępu osób do pomieszczeń oraz stref  w ramach określonych środowisk. Współcześnie kontrola dostępu dotyczy najczęściej zakładów przemysłowych, powierzchni biurowych a także pomieszczeń wydzielonych dla określonych osób w lokalach usługowych takich jak hotele i pensjonaty. Do realizacji kontroli dostępu stosuje się dwie podstawowe grupy urządzeń, które to odpowiadają za identyfikację oraz podjęcie odpowiednich akcji związanych z udzieleniem lub odmową dostępu dla określonych podmiotów. Podstawowa zasada działania  omawianych systemów może być realizowana w dwojaki sposób centralnie w systemie organizującym i kontrolującym grupy urządzeń  lub indywidualnie w ramach autonomicznych czytników/kontrolerów dostępu. Elementem jaki obecnie najczęściej stosuje się do identyfikacji po stronie użytkownika są transpondery, nazywane również kartami zbliżeniowymi. Całość realizowana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania napisanego dla potrzeb kontroli dostępu.

Do podstawowych zalet automatycznej kontroli dostępu zaliczymy z całą pewnością możliwość bezobsługowej i w pełni zautomatyzowanej realizacji polityki bezpieczeństwa, która przekłada się automatycznie na podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa osób i zasobów zgromadzonych w pomieszczeniach na terenie danej posesji. Ponadto wiele uciążliwych zadań jest pozbawiona udziału pracowników, przekładając się na wydajność oraz wygodę. Co do praktycznych zalet, trzeba tu podkreślić możliwość skoncentrowania „wszystkich kluczy” w jednej wygodnej karcie magnetycznej. Teraz pęk kluczy to już przeszłość.

W ofercie sklepu napad znajduje się pełna gama asortymentu przeznaczonego do stworzenia profesjonalnych i bardzo uniwersalnych w aspekcie konfiguracji i dalszej rozbudowy systemów:

system kontroli dostępu Roger

system kontroli dostępu Prox

system kontroli dostępu Acco (Satel).

Oprócz tego grupa „Kontrola dostępu” zawiera bogaty wybór czytników autonomicznych (programowalnych) oraz transpondery i akcesoria do transponderów, nazywanych również kartami zbliżeniowymi.

Rejestracja czasu pracy

Na bardzo podobnej zasadzie funkcjonują systemy rejestracji czasu pracy, które to pomagają w firmach prowadzić bieżące zapisy z czasów wejścia i wyjścia pracowników, ułatwiając tym samym prowadzenie kadr oraz ewidencji aktywności pracowniczej na terenie firmy. Istotną korzyścią w przypadku systemów RCP jest możliwość realizacji ich zadań z wykorzystaniem tych samych urządzeń (rejestratorów, czytników zbliżeniowych oraz kart zbliżeniowych) co w przypadku kontroli dostępu. Faktycznie więc wdrażając jedno z rozwiązań możemy równolegle lub w przyszłości zaprojektować w oparciu o tą samą lub minimalnie rozbudowaną infrastrukturę obie funkcje. System taki dodatkowo gromadzi dane oraz pozwala generować okresowe raporty z list obecności, spóźnień oraz innych rejestrowanych parametrów.

Głównie polecanym rozwiązaniem do realizacji systemów RCP w naszym sklepie jest asortyment z grupy „Rejestracja czasu pracy Roger„, w której znajdują się:

czytniki zbliżeniowe

czytniki zbliżeniowe MIFARE

oprogramowanie RCP Master.

System kontroli wartowników

Ogólnie pojęte systemy kontroli mogą znaleźć wiele zastosowań w niemal każdej dziedzinie zarządzania obiektami i zasobami ludzkimi. Szczególnym przypadkiem są systemy kontroli wartowników, które pomagają w organizacji i rozliczeniu pracy zasobów ludzkich w agencjach ochrony oraz wydziałach odpowiedzialnych za sprawowanie dozoru w firmach, zakładach przemysłowych i instytucjach. Na system w podstawowej wersji składają się przenośnych rejestratorów, które reagują na obecność zbliżeniowych punków kontrolnych, daje to możliwość ustalenia obowiązkowej strefy kontrolowanej obecnością wartownika. W sklepie internetowym oferowane są dwa warianty urządzeń realizujących zadania kontroli pracy wartowników:

kontrola pracy wartowników Seven Guard

kontrola pracy wartowników Patrol II.