Systemy kontroli dostępu i RCP

Systemy kontroli dostępu i RCP

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy to jeden z ważniejszych obszarów działalności firmy Alarm-Tech Kraków, która od wielu już lat dostarcza rozwiązania z zakresu kontroli i rejestracji dostępu bazując na produktach i technologii pochodzących od najlepszych producentów. Firma bazując na zgromadzonym doświadczeniu dzieli się wiedzą i wypracowanymi standardami w zakresie obsługi i konfiguracji systemów opartych o czytniki i transpondery dostępne w ofercie sklepu internetowego. Wszystko to składa się na stale rozwijaną pomoc i wsparcie techniczne dla  instalatorów i firm, które pragną stosować oferowane rozwiązania. Poznaj najważniejsze uzasadnienia do stosowania systemów RCP oraz automatycznej kontroli dostępu oraz dostępne możliwości ich realizacji.

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu powstają z konieczności wdrażania procedur wydzielania i kontroli dostępu osób do pomieszczeń oraz stref  w ramach określonych środowisk. Współcześnie kontrola dostępu dotyczy najczęściej zakładów przemysłowych, powierzchni biurowych a także pomieszczeń wydzielonych dla określonych osób w lokalach usługowych takich jak hotele i pensjonaty. Do realizacji kontroli dostępu stosuje się dwie podstawowe grupy urządzeń, które to odpowiadają za identyfikację oraz podjęcie odpowiednich akcji związanych z udzieleniem lub odmową dostępu dla określonych podmiotów. Podstawowa zasada działania  omawianych systemów może być realizowana w dwojaki sposób centralnie w systemie organizującym i kontrolującym grupy urządzeń  lub indywidualnie w ramach autonomicznych czytników/kontrolerów dostępu. Elementem jaki obecnie najczęściej stosuje się do identyfikacji po stronie użytkownika są transpondery, nazywane również kartami zbliżeniowymi. Całość realizowana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania napisanego dla potrzeb kontroli dostępu.

Do podstawowych zalet automatycznej kontroli dostępu zaliczymy z całą pewnością możliwość bezobsługowej i w pełni zautomatyzowanej realizacji polityki bezpieczeństwa, która przekłada się automatycznie na podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa osób i zasobów zgromadzonych w pomieszczeniach na terenie danej posesji. Ponadto wiele uciążliwych zadań jest pozbawiona udziału pracowników, przekładając się na wydajność oraz wygodę. Co do praktycznych zalet, trzeba tu podkreślić możliwość skoncentrowania „wszystkich kluczy” w jednej wygodnej karcie magnetycznej. Teraz pęk kluczy to już przeszłość.

W ofercie sklepu napad znajduje się pełna gama asortymentu przeznaczonego do stworzenia profesjonalnych i bardzo uniwersalnych w aspekcie konfiguracji i dalszej rozbudowy systemów:

system kontroli dostępu Roger

system kontroli dostępu Prox

system kontroli dostępu Acco (Satel).

Oprócz tego grupa „Kontrola dostępu” zawiera bogaty wybór czytników autonomicznych (programowalnych) oraz transpondery i akcesoria do transponderów, nazywanych również kartami zbliżeniowymi.

Rejestracja czasu pracy

Na bardzo podobnej zasadzie funkcjonują systemy rejestracji czasu pracy, które to pomagają w firmach prowadzić bieżące zapisy z czasów wejścia i wyjścia pracowników, ułatwiając tym samym prowadzenie kadr oraz ewidencji aktywności pracowniczej na terenie firmy. Istotną korzyścią w przypadku systemów RCP jest możliwość realizacji ich zadań z wykorzystaniem tych samych urządzeń (rejestratorów, czytników zbliżeniowych oraz kart zbliżeniowych) co w przypadku kontroli dostępu. Faktycznie więc wdrażając jedno z rozwiązań możemy równolegle lub w przyszłości zaprojektować w oparciu o tą samą lub minimalnie rozbudowaną infrastrukturę obie funkcje. System taki dodatkowo gromadzi dane oraz pozwala generować okresowe raporty z list obecności, spóźnień oraz innych rejestrowanych parametrów.

Głównie polecanym rozwiązaniem do realizacji systemów RCP w naszym sklepie jest asortyment z grupy „Rejestracja czasu pracy Roger„, w której znajdują się:

czytniki zbliżeniowe

czytniki zbliżeniowe MIFARE

oprogramowanie RCP Master.

System kontroli wartowników

Ogólnie pojęte systemy kontroli mogą znaleźć wiele zastosowań w niemal każdej dziedzinie zarządzania obiektami i zasobami ludzkimi. Szczególnym przypadkiem są systemy kontroli wartowników, które pomagają w organizacji i rozliczeniu pracy zasobów ludzkich w agencjach ochrony oraz wydziałach odpowiedzialnych za sprawowanie dozoru w firmach, zakładach przemysłowych i instytucjach. Na system w podstawowej wersji składają się przenośnych rejestratorów, które reagują na obecność zbliżeniowych punków kontrolnych, daje to możliwość ustalenia obowiązkowej strefy kontrolowanej obecnością wartownika. W sklepie internetowym oferowane są dwa warianty urządzeń realizujących zadania kontroli pracy wartowników:

kontrola pracy wartowników Seven Guard

kontrola pracy wartowników Patrol II.