Nowa kategoria SYSTEM PPOŻ

Nowa kategoria SYSTEM PPOŻ

W sklepie internetowym NAPAD.PL pojawiła się nowa kategoria: SYSTEM PPOŻ. W ramach nowego asortymentu pojawiły się:

 • centrale przeciwpożarowe
 • centrale sterujące oddymianiem
 • czujki dymu i ciepła

System przeciwpożarowy składa się z:

 • centrali, która jest „mózgiem” całego systemu i jest odpowiedzialna za monitorowanie wejść oraz odpowiednie sterowanie wyjściami w przypadku wystąpienia pożaru
 • zasilania głównego i awaryjnego
 • urządzeń inicjujących przekazywanie informacji o wystąpieniu pożaru do centrali alarmowej
  • uruchamiane ręcznie np. ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP)
  • uruchamiane automatycznie: czujki dymu, ognia, tlenku węgla, itp.
 • urządzeń powiadamiających, mogą to być sygnalizatory dźwiękowe, wizualne, tekstowe. Są to sygnalizatory akustyczno – optyczne, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) radiolinie itp., które są odpowiedzialne za powiadamianie odpowiednich osób oraz służb
 • opcjonalnie system może być wyposażony w komponenty ograniczające niszczycielskie działanie dymu i ognia, są to zraszacze, urządzenia gaszące, klapy dymowe

POLON - ALFA w sklepie NAPAD.PL

System przeciwpożarowy i jego zadania

Zadaniem systemu sygnalizacji pożarowej jest wykrywanie i sygnalizowanie zagrożeń pożarowych po odebraniu przez centralę informacji od zainstalowanych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz wskazanie miejsca zagrożonego. Po otrzymaniu sygnału alarmu centrala może uruchomić sygnalizatory akustyczne lub akustyczno-optyczne oraz przesłać sygnał alarmu do stacji monitoringu lub do właściwych służb np. Państwowej Straży Pożarnej.  Za pośrednictwem przekaźników znajdujących się wewnątrz, centrala może uruchomić zewnętrzne zabezpieczające urządzenia przeciwpożarowe oraz kontrolować ich stan.

System przeciwpożarowy najczęściej steruje układami automatyki przewietrzenia (sterowanie otwarciem klap dymowych) sprowadzania wind na najniższe kondygnacje oraz wyłączenie zasilania układów wentylacji i klimatyzacji.