Kontrola obecności dzieci w przedszkolu

Kontrola obecności dzieci w przedszkolu

Nowoczesne przedszkole to takie, które do zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz prowadzeniem ewidencji podchodzi z nastawieniem na wykorzystanie najnowszych technologii i dostępnych rozwiązań technicznych. W ostatnim czasie zmiany ustawowe w sposobie rozliczenia korzystania przez dzieci z zajęć w placówkach przedszkolnych rodzi konieczność rejestracji obecności. Ustawa nakłada na samorządy obowiązek wprowadzenia do dnia 31 sierpnia 2011 obowiązek ustalenia zasad i kryteriów rozliczania czasu pobytu dzieci, ponad 5 podstawowych nieodpłatnych godzin zajęć.  Systemy kontroli obecności i czasu pracy mają bardzo szerokie zastosowanie również jako systemy kontroli czasu pobytu dzieci w przedszkolu, za pomocą których można prowadzić kartę pobytu dzieci oraz ich godzinowy rozkład w miesiącu. W ofercie firmy Alarm-Tech znajdują się nowoczesne rozwiązania RCP firmy Roger, które pozwolą w pełni zrealizować zakres wymogów w przedmiocie ewidencji obecności dzieci, ale również rejestracji czasu pracy lub nawet pełnej kontroli i rejestracji wejść i wyjść osób na terenie placówki.

System rejestracji pobytu dzieci w przedszkolach

Podstawową funkcją systemu kontrolującego czas pobytu dziecka w przedszkolu jest prowadzenie ewidencji wejść i wyjść dziecka w każdym dniu jego obecności oraz realizowanie na podstawie takiej listy ewidencji, rozliczenia oraz innych zadań jakie postawi przed takim systemem placówka. System kontroli oparty jest na rozwiązaniach klasy RCP (Rejestracja Czasu Pracy), które zawierają czytniki zbliżeniowe kart magnetycznych za pomocą, których jest identyfikowane dziecko lub inna osoba upoważniona do wstępu na teren placówki oraz mająca swój wpis w systemie rejestrującym czas pobytu. Czytniki oraz karty, komunikują się z oprogramowaniem rejestrującym sygnały oraz pełną informację na temat zdarzeń – bazując na propozycjach firmy Roger proponujemy wykorzystanie do tego celu oprogramowania rejestrującego czas pobytu RCP Master.

System rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu

Dla przedszkola wdrożenie oprogramowania oraz systemu urządzeń do rejestracji czasu i pobytu, może dostarczyć dodatkowe możliwości kontroli czasu pracy wychowawców oraz pozostałych osób zatrudnionych w placówce. Dzięki możliwości zdefiniowania w czytnikach kart zbliżeniowych RCP kilku stref jeden system dostarczy kompleksowe rozwiązanie do kontroli pracowników. Każda osoba powinna w takim przypadku posiadać kartę dostępu lub inny magnetyczny identyfikator zbliżeniowy, który pozwoli na jego identyfikację  w systemie. Ze strony przedszkola to krok w kierunku prowadzenia kompletnej ewidencji pracy w jednym systemie elektronicznym, który dodatkowo może być zintegrowany z innymi tego typu, które realizują rozliczenie obecności pracowników placówki.

Przykładowy zestaw do rejestracji  obecności RPC Roger:

Czytnik kart zbliżeniowych Roger Wewnętrzny kontroler dostępu PR602LCD-I

Kontroler PR602LCD-I marki Roger to urządzenie z wbudowanym czytnikiem kart
bezstykowych, oraz z silikonową klawiaturą i czterolinijkowym wyświetlaczem LCD. Pozwala w prosty sposób prowadzić rejestrację czasu pobytu, i dokonywać jego zapisu w programie komputerowym.

karta zliżeniowa PVC Karty zbliżeniowe PVC

Karta wykonana z tworzywa PVC w rozmiarze ISO z możliwością wykonania nadruku zarówno zdjęć jak i tekstu przy użyciu dedykowanej drukarki zgodnej z formatem PVC. Należy każdego rodzica wyposażyć w taką kartę.

Program RCP Master Oprogramowanie rejestrujące czas pobytu

Sercem całego systemu kontrolującego przedszkolaków oraz inne grupy osób mających prawo wstępu na teren przedszkola jest oprogramowanie, które pozwala na zapis w formie elektronicznej wszystkie zbliżenia karty do czytnika, a ponadto konfigurację dowolnych systemów opartych na grupach dostępu oraz identyfikatorach.

Monitoring wizyjny – podgląd na żywo z przedszkola online

podgląd z kamer w przedszkolu

Foto: http://www.flickr.com/photos/wwworks/2908834853/

Dodatkową możliwością dostępną dla placówek przedszkolnych są systemy kamer ukazujących obraz z wybranych miejsc na żywo, dostępny za pośrednictwem internetu. Kamery i transmisja online mogą podnieść w dużym stopniu poziom zaufania i przyjazności przedszkola oraz stanowić krok w kierunku oczekiwań rodziców, którzy chcą mieć kontrolę nad tym co dzieje się z ich pociechami podczas gdy zajmują się nimi wychowawcy. Oczywiście dostęp do obrazu za kamer byłby dostępny tylko po wcześniejszej autoryzacji, czyli podaniu prawidłowego identyfikatora rodzica oraz hasła dostępu ustalonego w porozumieniu z placówką. Nowoczesne kamery megapikselowe IP, dostępne w ofercie firmy Alarm-Tech Kraków, zapewniają możliwość przesłania kolorowego obrazu wysokiej jakości za pośrednictwem łącza internetowego o standardowych dostępnych w większości przypadków parametrach. W razie potrzeby pracownicy naszego działu handlowego oraz pracownicy działu wsparcia technicznego służą pomocą w doborze odpowiednich parametrów oraz ustaleniu zakresu koniecznych czynności po stronie placówki aby wdrożyć system monitoringu IP na jej terenie.