Kontrola dostępu, systemy kontroli

Kontrola dostępu, systemy kontroli

Kontrola dostępu to zestaw procedur opartych na wykorzystaniu urządzeń elektronicznych rejestrujących zdarzenia, które pozwalają na realizację polityki bezpieczeństwa oraz kontrolę czasu dostępu do miejsc i stref w ramach pomieszczeń pracowniczych, terenów, posesji oraz domów. Główne zadania kontroli dostępu to poszerzanie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu, zwalczanie ryzyka w przypadku kradzieży mienia lub informacji, archiwizacja danych o poruszaniu się osób po obiekcie.

Najważniejsze elementy kontroli dostępu to czytniki – zadaniem jest identyfikacja osób przekraczających granice sfery, które ze względu na sposób działania dzielimy na: biometryczne – pozwalających na odczyt z linii papilarnych,tęczówki oka,itp,  zbliżeniowe RFID – w formie spersonalizowanych kart, breloków, tagów RFID oraz karty chipowe (informacja w formie elektronicznej, często szyfrowanej).